e-mail info (AT) hellstrom.net l Phone in Sweden +46 706 66 90 52 l Phone in the USA +1 512 568 4706

Kommunikation digitalt och i tryck.

Vi har arbetat med journalistik och kommunikation i mer än 40 år

Vi har erfarenhet av stora och små projekt – från komplett tidningsproduktion, till design av broschyrer och kataloger samt produktion av videofilm.

Vi arbetar även med fotouppdrag och textbearbetning samt anpassning av allt material till olika medier och målgrupper.

På den här sidan hittar du några exempel på våra produktioner.

Årets Svenskamerikan 2015

Emily Tepe från Wilmington i Delaware utsågs till Årets Svenskamerikan 2015. I den här filmen berättar hon om sitt svenskamerikanska arv, och hur hon upplevde veckan då hon tog emot utmärkelsen.

Sverige & Amerika är en kvartalstidning som utges av Sverige Amerika Centret i Karlstad och Swedish Council of America i Minneapolis, Minnesota. Den trycks i en svenskspråkig och en engelskspråkig version, och vi ansvarar för produktionen. Prenumeration i Sverige sker genom Sverige Amerika Centret på telefon

054-67 15 100, eller via e-mail info@migrationcenter.se och i USA genom Swedish Council of America, på telefon 612-871-0593 eller via e-mail swedcoun@swedishcouncil.org